Ajankohtaista

"Aika on liikkuva kuva ikuisuuden liikkumattomuudesta."
- Platon -

Sote-alan ammattilaisten suositukset alalle pyrkiville

Teimme Porin Valitse ilo ja innostus -seminaarissa pienoisen gallupin osallistujille ja kysyimme sote-alan ammattilaisilta, mitä asioita he nostaisivat työstään esille, jos he suosittelisivat sote-alan ammattia nuorelle? Vastauksia saimme 22 sote-alan ammattilaiselta, jotka nostivat 24 erilaista asiaa esiin vastauksissaan.

Sote-alan ammattilaiset kertoivat työnsä vetovoimatekijöiksi ihmisläheisyyden, työn merkityksellisyyden, hyvät työllistymismahdollisuudet, työn monipuolisuuden sekä mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen ja itsensä toteuttamiseen. Tässä blogissa tarkastellaan näitä vetovoimatekijöitä tarkemmin.

1. Ihmisläheisyys – ”Hyvä fiilis, kun voi auttaa muita.”

Yksi sote-alan yksi suurimmista vetovoimatekijöistä on ihmisläheisyys. Tämä oli gallupin tyypillisin vastaus (n=10). Työskentely ihmisten parissa ja heidän hyvinvointinsa edistäminen on monelle ammattilaiselle merkittävä motivaatiotekijä. Vanhustyöntekijät kokevat saavansa arvokasta palautetta suoraan asiakkailtaan, kun he näkevät työnsä konkreettiset vaikutukset asiakkaiden elämään. Ihmisläheinen työ tuo merkityksellisyyttä ja iloa päivittäiseen tekemiseen. Työpäivässä iloa tuovat: ”vanhaat ja viisaat ihmiset ja toisten auttaminen.”

2. Merkityksellisyys – ”Tämä on arvostavaa ja merkityksellistä työtä.”

Ergomentor oy

Sote-alan työ on erittäin merkityksellistä. Tätä asiaa korostettiin neljässä vastauksessa. Ammattilaiset kertoivat, että he kokevat työnsä olevan yhteiskunnallisesti tärkeää ja vaikuttavaa. He auttavat ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa, edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat heikommassa asemassa olevia. Tämä merkityksellisyyden tunne antaa voimaa ja motivaatiota kohdata arjen haasteet. Ihmisten kohtaaminen koetaan merkityksellisenä.

3. Hyvä työllisyys

Sote-alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset (n=3). Ala tarjoaa vakaita työpaikkoja ja kysyntä ammattilaisille on jatkuvasti kasvussa. Erityisesti vanheneva väestö lisää tarvetta sosiaali- ja terveyspalveluille, mikä luo turvallisen työympäristön ja jatkuvan työllisyyden sote-alan ammattilaisille.

4. Työn monipuolisuus

Sote-alan työ on hyvin monipuolista. Työpäivät eivät ole samanlaisia, ja erilaiset työtehtävät sekä asiakastilanteet tuovat vaihtelevuutta ja haastavuutta. Tämä monipuolisuus pitää työn mielenkiintoisena ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajaa osaamispohjaa. Sote-alan ammattilaiset voivat myös erikoistua ja siirtyä erilaisiin tehtäviin uransa aikana. Moniammatillinen toiminta koettiin myös vetovoimaa lisäävänä tekijänä.

5. Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen

Ammatillinen kehittyminen on sote-alalla jatkuvaa ja vastauksissa korostui hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen. Alan ammattilaisilla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, seminaareihin ja kursseille, jotka auttavat heitä päivittämään osaamistaan ja pysymään ajan tasalla alan uusimmista kehityksistä. Tämä jatkuva oppiminen ja kehittyminen lisäävät työmotivaatiota ja mahdollistavat uralla etenemisen.

6. Itsenä toteuttamisen mahdollisuus

Sote-ala tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen. Vastauksissa korostettiin aitoutta ja mahdollisuutta työskennellä omalla persoonalla. Työskentely erilaisten ihmisten kanssa ja heidän auttamisensa antaa tilaa luovuudelle ja omien vahvuuksien hyödyntämiselle. Monet sote-alan ammattilaiset kokevat työnsä olevan kutsumus, jossa he voivat käyttää taitojaan ja intohimoaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteenveto: ”Ihmisläheistä työtä niille, jotka siitä pitävät”

Sote-ala on täynnä mahdollisuuksia ja vetovoimatekijöitä, jotka tekevät työstä erityisen palkitsevaa ja merkityksellistä. Ihmisläheisyys, työn merkityksellisyys, hyvä työllisyys, työn monipuolisuus, ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet ja itsensä toteuttamisen mahdollisuus ovat tekijöitä, jotka houkuttelevat ja pitävät sote-alan ammattilaisia motivoituneina ja sitoutuneina työhönsä. Näitä tekijöitä sote-alan ammattilaiset halusivat korostaa nuorille, jotka pohtivat alalle hakeutumista.

Vastauksissa korostui vahva suositus sote-alan töihin kaikille niille, jotka haluavat toimia ihmisläheisesti ja tehdä arvokasta sekä merkityksellistä työtä päivittäin. ”Aina on töitä ja iloa ihmisten auttamisesta!”

Valitse ilo ja innostus -seminaari: asiaa vanhustyön ammattilaisille järjestettiin 23.5.2024 Porissa. Seminaari ja tämä blogiteksti on toteutettu Työsuojelurahaston hankerahoituksella.  

Virpi Fagerström