Päivitä Ergokorttisi koulutuksella syvennät ergonomiatietoja ja -taitoja

Ilmoittaudu koulutukseen

Päivitä Ergokorttisi!

Ihmisen liikkumisen ja siirtämisen avustaminen on motorista taitoa, jota avustajan tulee harjoitella ja ylläpitää. Ergonomiset apuvälineratkaisut kehittyvät jatkuvasti, joten ajan hermolla pysyminen edellyttää uusien tekniikoiden ja apuvälineiden käytön omaksumista. Tule mukaan käytännönläheiseen koulutukseen ja Päivitä Ergokorttisi!

Päivitä Ergokorttisi koulutus on sinulle, joka haluat:

1. Päivittää ja kerrata ergonomiatietojasi ja -taitojasi

  • harjoitella manuaalista avustamista ja asiakkaan liikkumiskyvyn tukemista,
  • kokeilla uusia apuvälineitä ja harjoitella niiden käyttöä sekä
  • päivittää tietosi uusimpien ergonomiatutkimusten osalta.

2. Harjoitella haastavia avustustilanteita ratkaisukeskeisesti

  • lisäten avustettavan toimintakykyä ja osallisuutta,
  • ennaltaehkäisten avustajien liikuntaelinsairauksia ja
  • soveltaen aikaisemmin opittua haastavissa käytännön tilanteissa.

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka ovat suorittaneet vähintään yhden Ergokortti – terveenä työssä™ tai vastaavan -peruskoulutuksen hyväksytysti ja peruskoulutuksen suorittamisesta on alle 6 vuotta.

Tavoitteet

Tavoitteena ergonomiaosaajien taitojen ja tietojen syventäminen ja peruskoulutuksessa opittujen asioiden soveltaminen erilaisissa käytännön tilanteissa.

Koulutuksen tavoitteena

 • Ehkäistä ammattilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja edistää ergonomista työskentelyä.
 • Lisätä potilasturvallisuutta ja avustettavan toimintakyvyn tukemista avustustilanteissa.
 • Hyödyntää uusia ergonomisia tekniikoita ja lisätä apuvälineiden käyttöä.
 • Edistää työturvallisuutta ja -hyvinvointia työssä ja työyhteisöissä.

Koulutustavoitteena ergonomian syventäminen

 • Kokonaisvaltaisen ergonomian ymmärtäminen ja soveltaminen.
 • Ergonomiaratkaisujen kehittäminen.
 • Avustustilanteiden kuormitustekijöiden vähentäminen.

 

Oppisisällöt

Teoriasisältönä avustettavan toimintakyvyn arviointi avustustekniikan ja apuvälineen valinnan perustana. Teoreettista tutkimustietoa sovelletaan käytännönläheisessä ergonomiaopetuksessa, jossa ratkaistaan haastavia avustustilanteita.

Koulutuksesta osallistuja oppii perustelemaan ergonomiaratkaisut asiakkaan toimintakyvyn mukaan

Osallistuja suorittaa verkko-opinnot itsenäisesti tai pienryhmässä. Verkkotehtävänä on video- ja lukumateriaalia. Videohavainnointien pohjalta opiskelija arvioi avustettavan toimintakykyä ja suunnittelee ergonomiaratkaisuja. Ennakkotehtävänä on myös haastavan avustustilanteen kuvailu, johon haetaan koulutuspäivänä erilaisia vaihtoehtoisia ergonomiaratkaisuja. Oppimateriaaleina on mm. interaktiivisia videoita ja käytännönläheisiä esimerkkejä.

 • Toiminnan avustaminen ja toimintakykyarvion vaikutus ergonomisen avustamisen päätöksentekoon (tehtävä 1).
 • Toimintakyvyn havainnointi avustustilanteessa ja interaktiivisen videon kysymyksiin vastaaminen.
 • Haastavien avustustilanteiden kuvailu ja lähipäivään orientoituminen

Osallistujalle uusia ergonomiaratkaisuja lähiopetuksesta

Lähiopetuksessa (8 h) sovelletaan aiemmin opittua, kokeillaan uusia tekniikoita ja apuvälineitä sekä kokeillaan erilaisia ratkaisuja haastaviin käytännön tilanteisiin. Koulutuksessa hyödynnetään asiakasesimerkkejä ja harjoitellaan erityistekniikoita asiakasesimerkkien kautta. Lähiopetuksessa käytäviä asiakokonaisuuksia ovat:

 • Haastavat avustustilanteet ja avustustekniikoiden kertaus osallistujien toiveiden mukaisesti.
 • Uusien apuvälineiden testaus ja soveltaminen käytännön esimerkkien mukaan.
 • Toimintakyvyn arvioinnin, ergonomisten päätöksentekomallin, työ- ja potilasturvallisuuden kertaaminen haastavissa avustustilanteissa.

Koulutuksen rakenne

 • Monimuotokoulutusta
 • Itsenäinen ennakkotehtävä verkossa tutorin ohjaamana, noin 0,5 kk
 • Lähiopetuksena käytännön harjoittelua kouluttajan ohjaamana, 1 pv

Kesto

 • Koulutus kestää n. 0,5 kk, verkko-opinnoista lähipäivän päätökseen.
 • Koulutuksen laajuus on 1 osp tai 0,5 ov eli n. 25 h.

Todistus

 • Koulutuksessa osallistuja päivittää Ergokortti – terveenä työssä™ -kortin seuraavaksi viideksi vuodeksi.
 • Koulutuksesta opiskelija saa uuden Ergokortin ja syvennettyä / kerrattua ergonomiatietojaan ja -taitojaan.

Hinta

 • 300 €  + alv 24 % / osallistuja.
 • Järjestämme koulutusta myös tilauskoulutuksena työyhteisöille. Kysy tarjousta!

Lisätiedot tai pyydä tarjousta

 • puhelimitse: 040-586 8854
 • sähköpostitse: info@ergomentor.fi
 • ota yhteyttä

Ilmoittaudu

Seuraavat koulutukset

Tutustu myös!

Koulutuspaikka

 • Avoimissa koulutuksissa Ergomentorin oma koulutustila Turussa (Aninkaistenkatu 12 D 101) ellei toisin mainita.
 • Kysy muissa kaupungeissa pidettävien avointen koulutusten paikkaa Ergomentorista.
 • Tilauskoulutusten paikka sovittavissa tilaajan kanssa.